britská kočka - chovatelská stanice A T M Á N

PLÁNOVANÉ KRYTÍ

GIC EVŽEN Johnny + FIONA ATMÁN
kocour bristká kočka
GIC EVŽEN Johnny - BRI a FIONA ATMÁN - BRI a